Oplossing voor

al uw

zorgvragen.

Oplossing voor

al uw

zorgvragen.

Per 16 september 2019 zijn de faillissementen van de vennootschappen behorende tot de Vincere Groep (Vincere-GGZ BV, VAVC BV, Vincere Groep BV, Blok Social Society BV, Sterk! GGZ BV, Vincere Hotel Faciliteiten BV) uitgesproken. Als curator is Dhr. mr. D.A.J. Roomberg (Adelmeijer Hoyng Advocaten) aangesteld die de komende weken de mogelijkheden voor een doorstart van (een gedeelte van) de onderneming zal onderzoeken. Geïnteresseerden voor een doorstart kunnen zich bij hem melden op het e-mailadres: roomberg@ahadvocaten.eu

De curator zal zich tezamen met het personeel van Vincere ervoor inzetten om alle huidige patiënten in zorg de behandeling te laten afmaken. Voorlopig starten er geen nieuwe patiënten in zorg en zijn de vooruit geplande intakes ‘on hold’ gezet. De organisatie (personeel en directie van Vincere) betreurt deze situatie, maar stelt het belang van de patiënten centraal. In hoeverre de patiënten op de wachtlijst alsnog zorg kunnen ontvangen zal de komende weken duidelijk gaan worden, als er meer bekend is over een mogelijke doorstart.

Voor vragen over het faillissement wordt u verzocht contact te leggen met de curator.

Dhr. mr. D.A.J. Roomberg
Adelmeijer Hoyng Advocaten
Bredestraat 12
6211 HC Maastricht
Contact: 043 350 6200
roomberg@ahadvocaten.eu

Onze zorgproducten

Behandeling

Q Care biedt je onder meer behandelingen en begeleiding bij een verslavingsproblematiek, depressie klachten, angststoornissen, burn-out of persoonlijkheidsstoornissen.

Lees meer

Begeleiding & Coaching

Q Care biedt jou individuele- en groepsbegeleiding op het gebied van leefstijl waaronder; wonen, werk, financiële of maatschappelijke problemen.

Lees meer

Interventie

Grotere problemen zijn vaak te voorkomen door een vroege signalering en een relatief korte interventie.

Lees meer

Bemoeizorg

Q Care zorgt ervoor dat zorgmijders in een verontrustende situatie gemotiveerd raken om hulp te accepteren. Door middel van FACT wordt je in je eigen omgeving begeleid, behandeld en ondersteund.

Lees meer

Scholing & training

Q Professionals biedt bedrijven in haar netwerk inzicht in de (financiële) consequenties ten gevolge bijvoorbeeld verslavingen en gedragsproblematieken binnen de organisatie.

Lees meer

Preventie

Het doel van preventie is het verminderen van klachten en het voorkomen - of vroegtijdig opsporen - van (eventuele) complicaties in de toekomst.

Lees meer

Complexe zorgvragen? Meld je aan voor een intake.

Wat doet Q Care?

Ben je opzoek naar oplossingen voor je complexe zorgvragen en kun je hier wel een steuntje bij in de rug gebruiken? Dan is Q Care voor jou geschikt.
Door middel van blauwdruk brengen we alle aanwezige diagnoses, knelpunten en problemen in kaart. Samen met jou gaan we op zoek naar de optimale match die je kan helpen naar de gewenste resultaten per knelpunt of problematiek.

Of je nu een verslavingsproblematiek hebt, een angststoornis, depressie of financiële problemen door een van de psychosociale problematieken; Q Care staat voor je klaar.

Complexe zorgvragen? Meld je aan voor een intake.

Wat doet Q Care?

Ben je opzoek naar oplossingen voor je complexe zorgvragen en kun je hier wel een steuntje bij in de rug gebruiken? Dan is Q Care voor jou geschikt.
Door middel van blauwdruk brengen we alle aanwezige diagnoses, knelpunten en problemen in kaart. Samen met jou gaan we op zoek naar de optimale match die je kan helpen naar de gewenste resultaten per knelpunt of problematiek.

Of je nu een verslavingsproblematiek hebt, een angststoornis, depressie of financiële problemen door een van de psychosociale problematieken; Q Care staat voor je klaar.

Neem vrijblijvend contact met Q Care op.

Neem vrijblijvend contact met Q Care op.

Copyright © Q Care | Powered by Vincere Groep