Bemoeizorg

Je bent een zorgmijder als je zelf niet om hulp vraagt of de hulp die je aangeboden wordt niet wilt of kunt accepteren. Om je toch te kunnen bereiken, is er bemoeizorg. Q Care motiveert je om hulp te accepteren, wat kan zorgen voor herstel van vertrouwen in hulpverlening. Zo kunnen we uiteindelijk de juiste reguliere zorgverlening inzetten die je problemen op kunnen lossen. We werken nauw samen met zorg- en veiligheidshuizen, gemeenten, woningcorporaties, crisisdienst, Veilig Thuis en nog veel meer. Doordat we bij mensen thuis komen, is het gemakkelijker problemen te signaleren en zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Oplossing voor al uw zorgvragen

Al uw zorg onder een dak
Persoonlijke aanpak
Geen wachtlijst
Geborgen sfeer
Uitgebreid behandelaanbod

Copyright © Q Care | Powered by Vincere Groep